[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
Em nhỏ rất hào hứng khi được tham gia rước đèn.
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
Có nhiều chiếc đèn được đầu tư rất công phu, đem lại sự thích thú cho người xem.
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
Đông đảo người dân hòa vào các đoàn rước đèn.
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
Không chỉ các em nhỏ mà nhiều phụ huynh cũng háo hức.
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
Nhiều bạn trẻ tập trung hai bên đường cổ vũ các đoàn rước đèn đi qua.
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
[Photo] TP Thái Nguyên: Rộn ràng không khí Tết Trung thu
Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường có đoàn rước đèn đi qua.