Thái Nguyên tằng cường tuyên truyền trực quan phòng, chống Covid-19

Triển khai lắp đặt Pano tại chốt kiểm soát Tân Long, thành phố Thái Nguyên.

[Photo] Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền trực quan phòng chống COVID-19

Pano đã treo xong tại chốt kiểm soát Tân Lập. Màu sắc rất bắt mắt khiến các chủ phương tiện khi dừng lại kiểm tra thân nhiệt đều chú ý.

[Photo] Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền trực quan phòng chống COVID-19

Pano đang được treo tại chốt kiểm soát Đán, thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên tằng cường tuyên truyền trực quan phòng, chống Covid-19

Đơn vị thi công cẩn thận căn chỉnh và kiểm tra lại Pano trước khi bàn giao.

Thái Nguyên tằng cường tuyên truyền trực quan phòng, chống Covid-19

Pano đang được treo tại chốt kiểm soát Tân Lập, thành phố Thái Nguyên.

Thái Nguyên tằng cường tuyên truyền trực quan phòng, chống Covid-19

Khẩu hiệu ngắn gọn trên mỗi pano.

Thái Nguyên tằng cường tuyên truyền trực quan phòng, chống Covid-19

Sau khi pano treo xong, các lực lượng làm việc tại chốt kiểm soát Tân Long ra chụp ảnh để gửi bạn bè, cổ vũ chung tay phòng, chống COVID-19.

Thái Nguyên tằng cường tuyên truyền trực quan phòng, chống Covid-19

Các phương tiện di chuyển qua chốt kiểm soát Tân Long.