[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Phiên làm việc
[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX phát biểu nhận nhiệm vụ
[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025
[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết
[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đây là những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ tập thể của trên 93.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
[Photo] Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025