[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu cách ly tập trung số 4, thị trấn Hương Sơn, Phú Bình.
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly

Theo dõi sức khỏe F1 trong khu cách ly tập trung số 3 tại Trường tiểu học xã Dương Thành, huyện Phú Bình.

[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
Lắp đặt camera giám sát tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Dương Thành, huyện Phú Bình.
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly

Chốt kiểm soát dịch cổng khu công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình được thiết lập và hoạt động ngay sau khi ghi nhận sự di chuyển đến của ca F0 BN5999.

[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
Công ty TNHH Hadanbi Vina là 1 trong 3 doanh nghiệp lập tức siết chặt việc thực hiện kiểm soát y tế và theo dõi thân nhiệt nghiêm ngặt ngay sau khi ghi nhận sự di chuyển đến của ca F0 BN5999.
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
[Photo] Phú Bình: Khẩn trương hoàn thiện các khu cách ly
Chốt cầu Ca, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình thực hiện kiểm soát y tế đối với người và phương tiện di chuyển ra, vào địa bàn tỉnh.