[Photo] Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Cầu Gia Bẩy, TP Thái Nguyên, các đoàn viên, thanh niên đã có mặt để hỗ trợ người dân thả cá.
[Photo] Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
Theo tín ngưỡng dân gian, việc cúng ''ông Công, ông Táo'' là để các gia đình tiễn ''thần bếp'' lên chầu trời, báo cáo việc bếp núc, làm ăn,... của gia đình trong năm đó. Cá chép phải được thả trước giờ Ngọ (12 giờ ngày 23 tháng Chạp).
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
Đoàn viên hỗ trợ người dân thả cá, hạn chế việc thải túi nilong gây hại cho môi trường.
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
Dọc hai bên cầu đều có những banner tuyên truyền về việc thả cá đúng cách.
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
Với mỗi người Việt Nam, khoảnh khắc thả cá chép xuống nước ngày ông Công, ông Táo về trời thường mang nhiều cảm xúc đặc biệt, báo hiệu chuẩn bị kết thúc năm cũ, bắt đầu cho năm mới.
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời
[Photo] Người dân đã ý thức hơn khi thả cá tiễn ông Công, ông Táo về Trời