Các đội tham gia thi ở 3 nội dung: chào hỏi; trắc nghiệm; ý tưởng, giải pháp thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số. Điểm mới trong hội thi lần này, Ban tổ chức đã dành một phần lớn chương trình để các địa phương, đơn vị thể hiện cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện cách hành chính và chuyển đổi số. Qua hội thi đã ghi nhận nhiều đơn vị có ý tưởng, giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Một số hình ảnh tại hội thi:

Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Màn chào hỏi ấn tượng tại hội thi
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Phần thi chào hỏi của đội xã Tân Thịnh
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Phần thi tiểu phẩm
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Phần thi của đội xã Bảo Linh
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Định Hóa: Tuyên truyền Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022
Các đội tham gia phần thi trắc nghiệm