Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng quyết định đường lối phát triển của đất nước, địa phương. Đại hội đã ban hành Nghị quyết với những chủ trương lớn, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể. Công tác triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ các cấp để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
Phát biểu tại hội thi, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự sáng tạo trong công tác tổ chức hội thi, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng góp phần thiết thực trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban giám khảo phát biểu đánh giá hội thi.
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống
Giải nhất hội thi thuộc về đồng chí Dương Khánh Trung, đến từ Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
[Photo] Đẩy mạnh tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng với các thí sinh dự thi.