[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
Tiết mục mở màn đêm chung khảo, 64 thí sinh đồng diễn trên nền ca khúc "Cô gái hái chè" của nhạc sĩ Lê Tú Anh với phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
Ca sĩ Dương Hoàng Yến biểu diễn trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022 tại DanKo Thái Nguyên

64 thí sinh thướt tha trong tà áo dài khi trình diễn tại đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022. Ở phần thi áo dài, các thí sinh lần lượt trình diễn trong 3 bộ sưu tập của 3 Nhà thiết kế.

[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022
[Photo] 64 thí sinh trình diễn áo dài trong đêm chung khảo Miss World Vietnam 2022