Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài PT-TH Thái Nguyên và lãnh đạo huyện Phú Bình đã thông tin trao đổi những nét nổi bật của Đài và Huyện trong những năm gần đây. Hiện nay Đài PT-TH Thái Nguyên đang sử dụng 4 loại hình Báo chí gồm: Truyền hình, Phát thanh, Điện tử và Tạp chí.

Trong năm 2017, Đài PT-TH Thái Nguyên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xã hội hóa kênh TN2 và áp dụng quy trình sản xuất chương trình Thời sự theo quy chuẩn mới, phát sóng theo chuẩn HD nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng các chương trình; đảm bảo tiến độ thực hiện lộ trình số hóa truyền hình mặt đất với việc dừng phát sóng analog từ ngày 1/7/2017 để chuyển sang phát sóng số, nhằm đưa cánh sóng của Đài vươn đến những tầm cao mới, khẳng định vị thế của một Đài mạnh trong khu vực.

Đối với huyện Phú Bình, trong những năm gần đây đã có sự phát triển nhanh và bền vững trên các lĩnh vực. Có được kết quả đó, các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá các lĩnh vực nổi bật của huyện trong thời gian qua như: Công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, xây dựng các dự án công nghiệp trọng điểm; chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và lĩnh vực văn hóa, xã hội….

Trong năm 2017 và những năm tới Đài PT-TH Thái Nguyên và Huyện Phú Bình có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền, quảng bá các lĩnh vực trên các loại hình báo chí của Đài. Tổ chức phối hợp thực Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Huyện Phú Bình sẽ tạo điều kiện tốt nhất đầu tư về cơ sở, vật chất trang thiết bị kỹ thuật và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của Đài TT-TH huyện. Đồng thời Đài Truyền thanh - Truyền hình Huyện phối hợp với các phòng chuyên môn của Đài PT-TH Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất./.