Phổ Yên: Phát hiện vụ câu trộm điện sinh hoạt tại xã Phúc Tân
Điện lực Phổ Yên và chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm và truy thu số tiền tương ứng với số điện năng đã bị sử dụng trái phép

Cụ thể: ông Tho đã tự ý dùng một dây AP 1x50 câu trực tiếp vào dây pha không qua hệ thống đo đếm theo quy định của ngành điện để kéo trộm điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong gia đình.

Bằng các bằng chứng rõ ràng, video ghi tại hiện trường, hộ gia đình ông Trần Quang Tho đã thừa nhận hành vi câu trộm điện của gia đình.

Đại điện điện lực Phổ Yên và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra thực tế, lập biên bản vi phạm và truy thu số tiền tương ứng với số điện năng mà gia đình đã sử dụng trái phép trong thời gian vừa qua.