Phổ Yên: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Phổ Yên lần thứ 132.

9 tháng đầu năm, Đảng bộ thành phố đã tích cực chủ động triển khai, thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng ước đạt gần 550.000 tỷ đồng, đạt gần 96% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực ước đạt 55.460 tấn, đạt 96% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 975 tỷ đồng, bằng 43,8% kế hoạch. Công tác xây dựng đô thị Phổ Yên trở thành đô thị loại II trước 2025 được triển khai tích cực. Thành phố thu hút được nhiều nhà đầu tư vào nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu đầu tư. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.