Một điểm nhấn quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của Phổ Yên, đó là được người dân đồng tình hưởng ứng, từ đó đã thực sự phát huy và thể hiện rõ người dân là vai trò chủ thể. Từ quan điểm này, thị xã đề ra lộ trình cụ thể, trong đó bước đi đầu tiên là tuyên truyền, vận động để người dân hiểu. Phong trào thi đua “Phổ Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được lan tỏa rộng khắp từ miền quê tới đô thị, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình đón nhận, tích cực đóng góp công sức, tiền của để hoàn thành mục tiêu chung.

Nói về những thay đổi trong tư duy của người dân khi được tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Lê Văn Bẩy, Chủ tịch UBND xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên cho biết: "Chúng tôi thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi. Tất cả những công trình xây dựng trên địa bàn, chúng tôi đều công khai về mặt quy hoạch, công khai về chủ trương đầu tư, về nguồn vốn. Toàn bộ hồ sơ các công trình đều chuyển cho Ban giám sát cộng đồng để giám sát đảm bảo công trình được tốt nhất".

pho yen hoan thanh thang loi chuong trinh xay dung nong thon moi
Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được các tầng lớp nhân dân thị xã Phổ Yên nhiệt tình đón nhận.

Chính từ những thay đổi trong tư duy ấy đã biến thành hành động. Trái ngọt từ nông thôn mới đã bắt đầu cho thu hoạch. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã trong giai đoạn từ 2015-2020 là gần 1.400 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 320 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn hiến trên 50 ha đất các loại, phá bỏ nhiều tường rào, cây xanh… đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động tình nguyện. Đây là động lực lớn nhất cho chương trình xây dựng nông thôn mới thành công. Ông Lê Doãn Khương, người dân xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên chia sẻ: "Chúng tôi thấy bà con nhân dân rất phấn khởi. Đường xá trước kia rất chật hẹp. Bây giờ đường rộng rãi, hai bên vỉa hè nhiều cây xanh, các cháu học sinh đi học là phụ huynh rất an tâm".

pho yen hoan thanh thang loi chuong trinh xay dung nong thon moi
Trong 5 năm qua, thị xã Phổ Yên đã xây mới 58 nhà và sửa chữa nâng cấp 62 nhà văn hóa xóm.

Từ năm 2015 đến nay, toàn thị xã đã nâng cấp và làm mới trên 600km đường giao thông nông thôn, trên 350 km kênh mương thủy lợi; xây mới 58 nhà và sửa chữa nâng cấp 62 nhà văn hóa xóm, 14/14 xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,71%. Xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Sản xuất rau an toàn ở (Tiên Phong, Đông Cao, Minh Đức); sản xuất lúa chất lượng cao đại trà với quy mô trên 100ha tại xã (Tiên Phong, Thuận Thành.. ); sản xuất cây ăn quả: Trên 300ha nhãn, bưởi Diễn; sản xuất chè xanh theo tiêu chuẩn VietGAP trên 100 ha tại xã Thành Công, Phúc Thuận, Minh Đức, Phúc Tân; thực hiện hiệu quả Đề án mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).. Từ đ,ó đưa tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản của thị xã tăng bình quân trên 4,5%/năm; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 102 triệu đồng/ha. Về những giải pháp trong thời gian tới, ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên khẳng định: "Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Thái Nguyên, tiếp tục phát huy những thành quả, lợi thế, ưu thế, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua; huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cả hệ thống chính trị từ doanh nghiệp, doanh nhân đến bà con nhân dân, những chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới để tiếp tục duy trì và nâng cao những tiêu chí xây dựng nông thôn mới".

pho yen hoan thanh thang loi chuong trinh xay dung nong thon moi
Bức tranh nông thôn mới thị xã Phổ Yên.

Chiếc áo mới với muôn màu tươi đẹp đã được khoác lên trên khắp những miền quê của thị xã. Đây chính là tiền đền quan trọng để thị xã thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng 3 xã Đắc Sơn, Phúc Thuận, Tiên Phong đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 6 xã Trung Thành, Đông Cao, Tân Hương, Hồng Tiến, Minh Đức, Thành Công đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương./.