Phiên họp thứ 9 UBND tỉnh cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 4 tháng đầu năm năm 2022, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định và từng bước tăng trưởng. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 7.170 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, gần bằng 40% dự toán năm; chi ngân sách đạt trên 3.480 tỷ đồng, bằng 19% dự toán năm; giá trị xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng cao. Toàn tỉnh cũng thực hiện gieo trồng cây màu vụ xuân vượt 2,2% so với kế hoạch; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Các lĩnh vực xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào 16 nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, trong đó có Tờ trình về quy định nội dung chi, mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc sửa đổi Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; tờ trình quy định một số chính sách đối với Trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên và chuyên gia, giáo viên, học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi văn hóa, cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời giao cơ quan tham mưu hoàn chỉnh văn bản, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đối với các nội dung báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện các nội dung và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương, quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực trong nền kinh tế; đẩy nhanh và quyết liệt trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đối với việc giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các chủ đầu tư dự án và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có giải pháp cụ thể khắc phục các khó khăn vướng mắc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong giải ngân vốn; đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình các dự án, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đối với các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm; công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới./.