Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: đề cập nhiều vấn đề thời sự
Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh, sau phiên giải trình, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Mở đầu phiên chất vấn, trả lời chất vấn là vấn đề thiếu - thừa nhà văn hóa xóm, tổ dân phố đạt chuẩn sau khi nhiều xóm, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Đại biểu Đoàn Bách Thảo, Tổ đại biểu huyện Đại Từ hỏi: "Thừa về số lượng nhà văn hóa nhưng lại thiếu nhà văn hóa có đủ điều kiện và tính trên địa bàn toàn tỉnh thì còn có 485 nhà văn hóa là dôi dư thì với thực tế trên thì đề nghị đồng chí trao đổi thêm về phương hướng cũng như các giải pháp cụ thể".

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: đề cập nhiều vấn đề thời sự

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên trả lời: "Hướng thứ nhất là khuyến khích các xóm ở các huyện là giữ lại một số nhà văn hóa dôi dư mà có vị trí thuận lợi để phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao cho người cao tuổi. Chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại các nhà văn hóa dôi dư mà có yếu tố tài sản công mà lại không còn nhu cầu sử dụng để trình Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền để tổ chức cho phép bán đấu giá tài sản. Đối với cái nhóm thứ ba là nhóm những cái nhà văn hóa dôi dư mà không có nhu cầu sử dụng mà nguồn gốc hình thành thì từ tư nhân sẽ cho tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất, bàn bạc lấy ý kiến của nhân dân để chuyển nhượng cái phần này".

Đề cập đến thực trạng, hiện nay một số cơ quan, địa phương khi được giao biên chế năm 2022 chưa kịp thời tổ chức tuyển dụng, trong điều kiện hàng năm theo quy định đều phải thực hiện tinh giảm biên chế, do đó rất thiếu người làm việc, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế. Đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ, làm rõ nguyên nhân, lý do và giải pháp trong thời gian tới.

Đại biểu Trần Văn Khương, Tổ đại biểu huyện Võ Nhai: "Đề nghị đồng chí cho biết các giải pháp để khẩn trương tuyển dụng đủ 1.157 biên chế giáo dục là sau nhiều lần kiến nghị Trung ương thì Trung ương mới bổ sung cho tỉnh và HDND tỉnh sẽ giao bổ sung trong kỳ họp này".

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: đề cập nhiều vấn đề thời sự

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên trả lời: "Số biên chế này mới đáp ứng được 29% so với nhu cầu của tỉnh đề nghi với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ. Chính vì vậy, số biên chế này cần phải được tổ chức tuyển dụng ngay theo nguyên tắc và phương án phân bổ là ưu tiên phân bổ đủ cho 14 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là phân bổ đối với giáo viên dạy các môn học mới, còn lại thì theo nhu cầu các đơn vị. Nội dung này, sau khi được HĐND tỉnh thông qua, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyển dụng ngay".

Sau phần trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HDND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: "Sau khi HĐND tỉnh quyết định về vấn đề biên chế, đề nghị trong quý I/2023, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh sớm tuyển dụng biên chế, để đảm bảo công tác dạy học trên địa bàn. Nội dung này qua ý kiến, kiến nghị của cử tri và cùng với một số nội dung khác, đề nghị phải thanh tra, kiểm tra thường xuyên, tránh tiêu cực trong thi tuyển".

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn, đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Công thương thông tin kết quả thực hiện, đánh giá hiệu quả sau khi chuyển đổi chợ và giải pháp trong thời gian tới.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn: đề cập nhiều vấn đề thời sự

Đồng chí Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên trả lời: "Hiện nay trên bàn của chúng ta thì có tổng cộng là 140 chợ, đã thực hiện chuyển đổi được 24 chợ cho 17 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để quản lý, khai thác, vận hành chợ. Đối với các chợ đã chuyển đổi rồi chúng tôi tiếp tục quan tâm khuyến khích các nhà đầu tư để tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng, thứ hai là yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hành nghiêm các nội quy, quy định trong việc vận hành, khai thác chợ. Đối với nhóm các chợ mà hiện nay chúng ta chưa chuyển đổi được thì thời gian tới chúng tôi tham mưu cho UBND tỉnh rà soát để điều chỉnh Quyết định số 17 cho phù hợp với thực tế cũng như là pháp luật khác".

Cũng trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn, nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm đã được các đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn giải trình làm rõ, như: Số lượng, tình hình hoạt động và các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường trước thực trạng nhiều cơ sở trong cả nước bị cháy, nổ, gây thiệt hại lớn về người và tài sản thời gian qua; Giải pháp để thu hút nhà đầu tư, thực hiện xã hội hóa công tác đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, cũng như thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy Cụm công nghiệp đã hoạt động trên địa bàn.

Với sự điều hành linh hoạt, khoa học của Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu dự kỳ họp đều đánh giá cao chất lượng phiên giải trình và phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.

Đại biểu Nguyễn Thu Hương, Tổ đại biểu huyện Phú Lương: "Kỳ họp lần này chủ tọa kỳ họp điều hành rất là linh hoạt, đã dành cho các đại biểu nhiều thời gian để được nghe các ý kiến giải trình cũng như là được nêu các ý kiến chất vấn, và tại kỳ họp lần này thì các ý kiến được lựa chọn để giải trình và cũng như là các ý kiến được các đại biểu chất vấn thì đều là các nội dung mà rất mang tính thời sự và được các cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng rất là quan tâm".

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hưng, Tổ đại biểu huyện Đại Từ: "Do có sự chủ động tổng hợp tất cả các ý kiến cũng như là các nội dung thảo luận của các tổ trước kỳ họp, tại kỳ họp này thì Ủy ban nhân tỉnh đã có báo cáo để làm rõ các nội dung này rất là đầy đủ, chi tiết và cũng rất là dài. Điều đó giúp cho các đại biểu HĐND tỉnh thấy được những nội dung mà các bậc cử tri quan tâm cũng như các đại biểu quan tâm đã được báo cáo làm rõ. Đó cũng là căn cứ để các đại biểu xem xét và thông qua và sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống"./.