Phát triển tổ chức Đảng trong Hợp tác xã
Công tác phát triển Đảng tại các HTX cần tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, đẩy mạnh

Với 11 đảng viên, từ khi có chi bộ đến nay, hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh trở nên ổn định hơn, đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong quỹ được nâng lên rõ rệt. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng đã thúc đẩy các đảng viên, thành viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như chương trình, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Hiện Quỹ đã có gần 2.000 thành viên với tổng nguồn vốn đạt trên 130 tỷ đồng.

Ông Tạ Trung Bình, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh, TP Phổ Yên cho biết: "Chi bộ đã tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu trở thành Đảng viên, hàng năm chúng tôi đều cử quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng."

Để phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các HTX trên địa bàn tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thành trong tỉnh đang tăng cường công tác tuyên truyền để các HTX, thành viên và người lao động hiểu được vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển tổ chức Đảng, Đảng viên tại các HTX. Chi bộ ở các HTX đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, Đảng viên học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Ông Đỗ Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Thương mại và Dịch vụ Môi trường xanh, TP Phổ Yên cho biết: "Từ những tổ chức thanh niên, công đoàn sẽ phát hiện những đồng chí có năng lực từ đó bồi dưỡng để được kết nạp Đảng."

Chi bộ trong HTX là hạt nhân chính trị trong các HTX, do vậy việc nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong HTX cũng như việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực kinh tế tập thể nói chung là vấn đề hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, việc phát triển tổ chức đảng tại các HTX trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Hiện chỉ có 8 HTX có tổ chức đảng (chiếm 1% tổng số HTX) với 91 Đảng viên. Số lượng đơn vị có chi, Đảng bộ còn ít vì quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ, số lượng lao động, Đảng viên không nhiều. Bởi vậy, công tác phát triển Đảng tại các HTX cần tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, đẩy mạnh./.