Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng bền vững
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng gần 3.600 tỷ đồng so với năm 2008; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt 110 triệu đồng, tăng 66 triệu đồng/ha so với năm 2008; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 42,49 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 5 lần so với năm 2008.

Toàn tỉnh đã có 108 xã (chiếm 76%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; không còn xã dưới 10 tiêu chí; có 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như sản xuất nông nghiệp chưa thực sự bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở một số nơi còn chậm, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu; đời sống nông dân tuy được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn thấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời nhấn mạnh, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển nông nghiệp gắn kết với xây dựng nông thôn mới và phát triển dịch vụ, du lịch trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, khó khăn./.