Từ ngày 6 đến 16/11, xã Phú Thịnh (Đại Từ) đã ra quân diễn tập chiến đấu trị an kết hợp với làm kinh tế - xã hội ở địa phương, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng nông thôn mới.
Bà con xóm Cường Thịnh phát quang, làm cỏ đường giao thông trong xóm.
Bà con xóm Cường Thịnh phát quang, làm cỏ đường giao thông trong xóm.

Theo Kế hoạch, bà con nhân dân ở 14 xóm sẽ tiến hành phát quang, tu sửa 21,5km đường giao thông liên thôn, xóm, với trên 9.500 ngày công; trong đó đào, đắp san trên 7 nghìn m3 đất đá; nạo vét trên 15 nghìn mét rãnh thoát nước; dọn dẹp hành lang 21,5km đường giao thông. Về thủy lợi, các xóm sẽ huy động trên 1.500 ngày công để nạo vét 2.700m kênh mương, vai đập chưa kiên cố. Ngoài ra, 14 xóm và các trường học trên địa bàn sẽ huy động bà con nhân dân và học sinh tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác tại các khu dân cư, thu gom rác thải…

Ông Lâm Văn Cầu, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập cho biết: Bên cạnh việc huy động nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách ở địa phương, truy quét tội phạm, làm trong sạch địa bàn, nâng cao tinh thần cảnh giác và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xã còn tập trung vận động nhân 3 xóm (Cường Thịnh, Đồng Thác và Xóm Phố) hiến trên 12 nghìn m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Việt Hoa