Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Ban đại diện Hội Người Cao tuổi Thái Nguyên
Ban Dân Vận Tỉnh ủy làm việc với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh đã báo cáo về công tác người cao tuổi từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn tỉnh; đề xuất Ban Dân vận tỉnh ủy tham mưu với thường trực tỉnh ủy có văn bản cho cấp huyện quan tâm đến công tác Hội NCT, sớm cụ thể hóa về tiêu chí cán bộ chủ chốt Hội theo kết luận số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội NCT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, tiếp thu những ý kiến, đề xuất để tham mưu với thường trực tỉnh ủy trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh Hội NCT cần phát huy vai trò, vị thế, kinh nghiệm, vận động nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình cụ thể của từng vùng, từng địa bàn dân cư; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.