Phát huy vai trò của công tác văn hóa, tư tưởng
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là những sự kiện chính trị trọng đại, nổi bật của đất nước diễn ra trong nửa đầu năm 2021. Xác định được vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Tuyên giáo trong đóng góp vào thành công chung của các sự kiện chính trị trọng đại này, cơ quan Tuyên giáo các cấp đã tham mưu, chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung cao điểm các hoạt động tuyên truyền thành công của đại hội đảng bộ các cấp; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với tuyên truyền những thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh và đất nước.

Đồng chí Hà Huy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên cho hay: "Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử, tuyên truyền trực quan không chỉ có ý nghĩa đối với TP Thái Nguyên mà còn có ý nghĩa chung trong chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử của tỉnh, ngành tuyên giáo đã định hướng tuyên truyền và chỉ đạo tuyên truyền qua hệ thống thông tin truyền thông của thành phố qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tuyên truyền trực quan".

Đặc biệt, phát huy vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bám sát các sự kiện, hoạt động liên quan để kịp thời truyền tải đến khán, thính giả và nhân dân trên địa bàn những thông tin chính thống, chính xác và toàn diện nhất. Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng; công tác nắm bắt, phản ánh tâm trạng, tư tưởng nhân dân, dư luận trước, trong và sau các sự kiện đều được quan tâm, chú trọng.

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và yêu cầu phải khẩn trương, quyết liệt trong việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức các điểm cầu triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết kết nối với điểm cầu Trung ương theo hình thức trực tuyến. Với 64 điểm cầu trên toàn tỉnh, đã có trên 9.700 cán bộ, đảng viên cùng tham gia học tập Nghị quyết, qua đó mang đến một bầu không khí học tập Nghị quyết sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn.

Đồng chí Mai Phúc Toàn, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhận xét: “Đại bộ phận những đối tượng cần thiết đã được tiếp thu và cùng 1 cán bộ lãnh đạo truyền đạt cùng 1 lúc nên tính thống nhất và quán triệt rất có giá trị và có hiệu quả cao”.

Cùng với các sự kiện chính trị trọng đại, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo của tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực; góp phần phục vụ tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội được duy trì, thực hiện tốt; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn; các đợt điều tra dư luận xã hội được tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Qua đó, giúp cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở thông tin thời sự nổi bật, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phản ánh, tham mưu, đề xuất với cấp ủy những giải pháp tích cực, hiệu quả trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được dư luận, người dân quan tâm.

Ông Nguyễn Trường Kháng, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh cho rằng: “Đây là điều tra, phân tích, phản ánh rồi mới thành ý kiến để báo cáo tại hội nghị giao ban của Ban Tuyên giáo. Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến đó, một lần nữa, Ban Tuyên giáo lại tổng hợp rồi mới trình lên Bí thư. Như vậy, có thể nói quy trình thực hiện hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, nghiêm ngặt và trí tuệ”.

Việc chỉ đạo, định hướng báo chí trên địa bàn ngày càng được nâng cao về chất lượng và đảm bảo đúng yêu cầu. Định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí theo quy định; tổng hợp, báo cáo tình hình báo chí và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 hằng ngày, hằng tuần; thực hiện chỉ đạo xử lý thông tin báo chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao... Từ đó, giúp tăng tính tương tác, chủ động cung cấp thông tin chính xác về tình hình địa phương đối với cơ quan báo chí để kịp thời tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Vũ Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Thái Nguyên nhận xét: “Thời gian qua, hoạt động giao ban báo chí đã có đổi mới, đặc biệt là mở rộng thành phần để các cơ quan báo chí trao đổi thông tin, đối thoại đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương mà đang có nội dung, vấn đề mà dư luận quan tâm. Không chỉ dừng lại ở phòng họp mà cũng đã dịch chuyển, tổ chức tại cơ sở. Qua đó, cung cấp thêm thực tiễn giúp báo chí có thêm thông tin, chất liệu để tuyên truyền, phản ánh”.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo cũng tham mưu chỉ đạo, định hướng, chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền biển, đảo; thông tin đối ngoại; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng các địa phương, đơn vị tăng cường, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19, Quỹ vắc xin phòng COVID-19 và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch ngày càng nâng cao hiệu quả và tính sắc bén. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên, tích cực tham mưu, chỉ đạo hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Trong bối cảnh mạng xã hội và truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình trong quán triệt, tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Đồng chí Doãn Chí Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Ngay sau khi Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành thì Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời truyền tải những nội dung, thông tin quan trọng tới các cơ sở Đảng trực thuộc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền nội dung của Quy tắc ứng xử thông qua đội ngũ cộng tác viên, báo cáo viên dư luận xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng như các website, các bản tin nội bộ của Đảng ủy Khối cũng như của các cơ quan, đơn vị. Từ đó cũng xây dựng được chuẩn mực đạo đức hành vi ứng xử của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khi sử dụng mạng xã hội. Đây cũng là một nội dung quan trọng để Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”.

Phát huy vai trò của công tác văn hóa, tư tưởng (CM Đưa NQ Đảng 21-7)
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nêu những vấn đề đặt ra: “Trong thời gian tới ngành Tuyên giáo của tỉnh phải thực hiện tốt 4 nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền sâu rộng về phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, công tác phòng, chống dịch COVID-19, các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhất là thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội, đổi mới mạnh mẽ cả hình thức và nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và ngành Tuyên giáo phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số”.

Với những kết quả đáng ghi nhận, tin tưởng, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả. Cơ quan Tuyên giáo các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới./.