Phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền phòng, chống dịch
Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 11, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã tập trung thông tin, tuyên truyền các sự kiện quan trọng trong nước và trong tỉnh. Tuyên truyền đậm nét về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV; Các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động báo chí tập trung vào những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; Các chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tiến độ triển khai một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; Công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các tin, bài cũng phản ánh một số vấn đề nóng, dư luận quan tâm.

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì theo dõi và tổng hợp thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh và phản hồi báo chí theo quy định

Định hướng tuyên truyền trong tháng 12, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số của tỉnh; Tuyên truyền cổ vũ, động viên các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tích cực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Phát huy cao độ vai trò của báo chí trong thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để ngăn chặn dịch lây lan.