Phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Nhấn mạnh bối cảnh và tầm quan trọng của kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV, cùng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và đóng góp của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thời gian qua.

Đối với các nội dung, chương trình tại kỳ họp lần này, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: “Thưa toàn thể các vị đại biểu và các bậc cử tri! Nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho chủ trương, định hướng để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức kỳ họp theo quy định. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, phải thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; cần chú trọng công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, nhất là đầu tư công bảo đảm nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, kéo dài; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ gắn với đề cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu”.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng và cho ý kiến đối với các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 thời gian tới, từ đó có giải pháp phòng, chống, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh”.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, trên cơ sở các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xây dựng các chương trình hành động để triển khai các nghị quyết hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đề nghị: “UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần khẩn trương triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đề nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được ban hành, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, để các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 đi vào cuộc sống ngay từ những tháng đầu, quý đầu”.

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian còn lại của năm 2021 và chuẩn bị tốt cho Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc - Xuân Nhâm Dần 2022, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đề nghị: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá cả, thị trường, đảm bảo chất lượng và bình ổn hàng hóa; thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, bảo đảm mọi người dân đều có Tết”.