Phát huy trách nhiệm cao nhất trong xây dựng quy hoạch tỉnh
Toàn cảnh cuộc họp

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã báo cáo tiến độ công việc. Theo đó, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh; đồng thời, thực hiện các bước: lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Từ nay đến tháng 12/2021, sẽ tiếp tục triển khai các bước theo quy định, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào trước tháng 5/2022.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia ý kiến vào kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh; các bước triển khai công tác lập quy hoạch, nhiệm vụ cụ thể của các ngành, đơn vị, địa phương và thời gian hoàn thành các nội dung theo quy hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò tham mưu tích cực của cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan. Đồng chí khẳng định việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Với ý nghĩa đó, cuộc họp ban chỉ đạo được tổ chức ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào triển khai tổ chức thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng đề cương, nhiệm vụ quy hoạch đến từng ngành, từng đơn vị trên cơ sở đánh giá chính xác thực trạng để phân tích, dự báo xác định phương án phát triển đặc thù của tỉnh. Đồng chí yêu cầu việc lập quy hoạch phải được thực hiện một cách nghiêm túc, trách nhiệm, cụ thể, chi tiết, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển tỉnh Thái Nguyên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.