Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Đời sống vật chất được nâng lên, người dân càng hăng hái tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy và phát huy nội lực, ý chí vươn lên của nhân dân trong phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Năm 2020, toàn huyện có 90,6% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 89,5% khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa; số hộ nghèo giảm còn 8,54%.

Ông Bùi Viết Từng, xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: "Những nghị quyết của chi bộ đề ra cũng như những triển khai của lãnh đạo xóm đều được người dân chấp thuận, qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết từ trên xuống dưới và tin tưởng của nhân dân đối với chi ủy chi bộ và chính quyền xóm".

Đời sống vật chất được nâng lên, người dân càng hăng hái tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 6 năm qua, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 53ha đất, đóng góp trên 174 tỷ đồng, hàng vạn ngày công lao động và nhiều tài sản khác để cùng với sự hỗ trợ của nhà nước xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh.

Ông Nguyễn Hữu Hiển, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Gia đình tôi cũng như một số các gia đình khác trong thôn đã tự giác hiến đất để làm đường, gia đình tôi hiến 40m² đất thổ cư, tự dỡ bỏ hàng rào nhưng vẫn rất vui vẻ để làm gương cho mọi người khác".

Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động Vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội cũng đã thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2020, hưởng ứng Lời kêu Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đồng Hỷ đã vận động ủng hộ, tiếp nhận trên 1,4 tỷ đồng gồm tiền mặt và hiện vật để kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động Vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội cũng đã thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ thông tin: "Phát huy hiệu quả của công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó, tham mưu với cấp ủy và phối hợp với chính quyền để phản ánh những kiến nghị, đề nghị của nhân dân, qua đó, giúp cho việc tháo gỡ, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phát huy hiệu quả trong những năm vừa qua để củng cố, tập hợp đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn".

Từ các phong trào, cuộc vận động, huyện Đồng Hỷ đã đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện./.