Facebook Zalo youtube Tiktok

Phát huy giá trị văn hóa với khát vọng xây dựng Thái Nguyên phát triển bền vững

Văn hóa
Cách đây tròn 80 năm, vào tháng 2 năm 1943, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo ra đời. 80 năm qua, những tư tưởng trong Đề cương vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. “Ánh sáng” soi rọi từ bản Đề cương đã dẫn đường, chỉ lối cho phong trào cách mạng trên quê hương "Thủ đô gió ngàn" đi tới thành công, cho tiến trình xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Thái Nguyên, biến văn hóa thành sức mạnh nội sinh, là động lực, khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
aa
Phát huy giá trị văn hóa với khát vọng xây dựng Thái Nguyên phát triển bền vững
Phát huy giá trị văn hóa với khát vọng xây dựng Thái Nguyên phát triển bền vững

80 năm trước, giữa lúc tình thế và thời cơ cách mạng giải phóng dân tộc đang dần chín muồi, khí thế đấu tranh chống sự đàn áp của thực dân Pháp của quần chúng đang dâng cao, sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam với 3 nguyên tắc cơ bản đã góp phần làm sáng tỏ con đường đấu tranh cách mạng, như “ngọn đuốc soi đường” làm thức tỉnh tinh thần của tầng lớp văn nghệ sĩ, trí thức để đến với cách mạng, tạo nên sức mạnh đoàn kết ý chí, đưa phong trào cách mạng Thái Nguyên phát triển nhanh chóng, lan rộng, và giành thắng lợi.

Đồng chí Bùi Điệp, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: "Kỳ diệu này tạo nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Bằng sức mạnh tinh thần, sức mạnh văn hóa chúng ta đã có Nhà nước công, nông đầu tiên."

Trong tiến trình phát triển của lịch sử báo chí, văn học nghệ thuật, Thái Nguyên luôn tự hào là cái nôi của nền báo chí cách mạng, văn học nghệ thuật Việt Nam. Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 di tích lịch sử về lĩnh vực báo chí, là nơi thành lập, hoạt động đầu tiên của một số cơ quan báo chí Trung ương. Tại xóm Chòi, xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là nơi đặt trụ sở của Hội Văn nghệ Việt Nam cùng nhiều cơ quan văn hóa văn nghệ của Trung ương. Tại đây, những văn nghệ sĩ hàng đầu của đất nước đã ở và làm việc, đã kiến thiết một nền văn nghệ cách mạng với những giá trị tinh thần căn bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh về những sáng tác thơ ca tiêu biểu ra đời trên mảnh đất Thái Nguyên cho biết: "Rất nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng đã về sống và làm việc tại Thái Nguyên như Xuân Diệu, Huy Cận, Tố Hữu... với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng ra đời."

Bước vào những năm đổi mới, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới; các quan điểm, nhận thức, chỉ đạo về văn hóa trong phát triển đất nước đã được khẳng định trong các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và được chỉ đạo triển khai đồng bộ để xây dựng, phát triển văn hóa, con người một cách toàn diện.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, những thành quả của thế hệ đi trước, Thái Nguyên luôn triển khai thực hiện phát triển đồng bộ 4 trụ cột chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. trong đó, đặc biệt quan tâm đến cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa con người Thái Nguyên. Phát huy toàn diện và đầy đủ các nguồn lực văn hóa, trong đó bao gồm nguồn lực về con người, tài chính đầu tư cho lĩnh vực văn hóa tương ứng với mức tăng trưởng kinh tế."

Thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và đường lối văn hóa-văn nghệ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và nhu cầu của nhân dân, giữ gìn và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quan tâm việc định hướng tư tưởng, động viên, khuyến khích các văn nghệ sỹ tích cực sáng tác các tác phẩm có chất lượng, tạo sức lan tỏa trong xã hội, đóng góp vào việc xây dựng văn hoá con người Thái Nguyên với những giá trị đạo đức tốt đẹp làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nhà văn Hồ Thủy Giang, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Từ sau khi Hội được thành lập thì một loạt các tác giả xuất hiện thể hiện sử lớn mạnh của đội ngũ văn, nghệ sỹ. Và trong 10 năm nay, đã có hơn 10 tác phẩm tiểu thuyết viết về lịch sử tỉnh Thái Nguyên và có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa người dân."

Những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong những năm qua đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mang bản sắc quê hương Thái Nguyên và dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo nên sức mạnh tổng hợp - nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững, là tiền đề để xây dựng Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện như mục tiêu căn bản trong Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Phương Thanh

Tin mới hơn

Ứng xử với di sản hát Then vùng Việt Bắc - tâm và tầm văn hóa

Ở vùng Việt Bắc, nghệ thuật Then là di sản mang tính nhận diện đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhưng khi môi trường sống của chúng ta đang chịu áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu toàn cầu, sự xâm thực văn hóa do những cuộc cách mạng công nghệ, di sản như Then càng đứng trước nhiều mối đe dọa khó lường. Ứng xử với di sản thế nào vẫn luôn là vấn đề được đặt ra để thể hiện trách nhiệm của thế hệ sau đối với văn hóa truyền thống

Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số

Tối 11/7, tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã diễn ra Lễ khai mạc vòng Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024, do Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức. Dự Lễ khai mạc Liên hoan có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, các đơn vị tham gia liên hoan.

Khánh thành công trình di tích lịch sử nơi báo nhân dân ra số đầu tiên

Ngày 10/7, tại xã Quy Kỳ huyện Định Hoá, Báo Nhân dân tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình tôn tạo Di tích lịch sử nơi Báo Nhân dân ra số đầu tiên. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nhân dân. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng tham dự Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024

Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26/6/2024 với 23 vở diễn quy tụ gần 1000 nghệ sĩ, diễn viên. Nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng tham dự Lễ bế mạc diễn ra tối ngày 26/6 tại Nhà hát Ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc.

Trao giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I - năm 2024

Ngày 14/6, Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức tổng kết và trao giải Giải thưởng. Tham dự Lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thái Hanh, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Giải thưởng; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phươngh cùng các hội viên Hội Nhà báo tỉnh; các tác giả có tác phẩm báo chí tham dự và đạt giải.

Tin bài khác

23 vở diễn đặc sắc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024

23 vở diễn đặc sắc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024

Tối 11/6, tại Nhà hát Ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc, TP Thái Nguyên, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Thái Nguyên.
Họp Ban tổ chức Gameshow Dân ta phải biết sử ta 2024

Họp Ban tổ chức Gameshow Dân ta phải biết sử ta 2024

Ngày 11/6, tại Đài PT-TH Thái Nguyên, Ban tổ chức Gameshow “Dân ta phải biết sử ta” đã có buổi làm việc với thành viên Ban giám khảo, Ban cố vấn, đại diện 16 Đảng bộ trực thuộc có đội tham gia Gameshow mùa thứ 5.
Thái Nguyên sẵn sàng cho Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024

Thái Nguyên sẵn sàng cho Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024

Ngày 11/6, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đăng cai, phối hợp tổ chức sẽ khai mạc tại thành phố Thái Nguyên.
Thông tin báo chí: Về “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024”

Thông tin báo chí: Về “Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024”

“Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024” diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 26/6/2024 tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tham gia Liên hoan có hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên kịch nói trên toàn quốc thuộc 19 đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương, Hải Phòng,...
Sáng tạo hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết 33 vào cuộc sống

Sáng tạo hình thức tuyên truyền, đưa Nghị quyết 33 vào cuộc sống

Ngày 27/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 33 đã làm việc, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác của Trung ương có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Vụ Văn hóa, văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Uỷ ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội; Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Về phía tỉnh Thái Nguyên, có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...
[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; tại nhiều địa phương xảy ra mưa. Chính vì vậy, các ngành, địa phương và ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc