Với mong muốn người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn khi bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, mỗi cán bộ Mặt trận ngoài ủng hộ một ngày lương, sẽ ủng hộ theo tâm nguyện riêng để tạo sự lan tỏa. Số tiền quyên góp được sẽ được phân bổ kịp thời tới gia đình có thiệt hại về người và những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước đó, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sẻ chia khó khăn mất mát với người dân miền Trung, tại Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã kêu gọi người dân toàn tỉnh chia sẻ khó khăn với các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Ngay tại chương trình, từ “Quỹ cứu trợ” của tỉnh, Thái Nguyên đã trích 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ 5 tỉnh đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ là Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam. Ngay sau lời phát động của tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn đã hưởng ứng, tổ chức các chương trình ủng hộ, chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ./.