Phát động thi đua kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc kéo dài đến hết ngày 11/6/2023 với một số nội dung chủ yếu là: 100% cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua.

Để đẩy mạnh các hoạt động của đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công quyết thắng”, xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tập trung vào những nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 5/10 đến hết khi kết thúc diễn tập./.