Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Tết Trồng cây năm 2022
Toàn cảnh buổi lễ phát động

Theo kế hoạch, Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6/2/2022, tức ngày mùng 6 tháng giêng năm Nhâm Dần, địa điểm tại Khu Di tích Thanh niên xung phong, Yên Lãng, Đại Từ. Thông qua lễ phát động thi đua nhằm đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, tạo phong trào thi đua sâu rộng của tuổi trẻ toàn tỉnh thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan Tỉnh đoàn làm đấu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan và bộ phận tham mưu giúp việc của UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình cụ thể, chi tiết tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.