Phát động thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Toàn cảnh buổi lễ.

Đợt thi đua cao điểm từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021, giúp cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chuẩn bị và tổ chức bầu cử chặt chẽ, chu đáo, phấn đấu hoàn thành trước thời gian quy định.

Đối với phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy và các cơ quan; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông./.