Phát động đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19
Toàn cảnh buổi phát động tại điểm cầu Thái Nguyên

Phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Quân đội cùng với cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy bản chất cách mạng và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân, đoàn kết, đồng lòng thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng nội dung đợt thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, với quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, đi đầu trong phòng chống dịch và giúp dân phòng chống dịch, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân phải tập trung thi đua thể hiện ý chí quyết thắng, trách nhiệm cao, tận tâm, tận lực, vì nhân dân quên mình, nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, không để dịch lây lan trong đơn vị.