Phát động "chiến dịch" cấp căn cước công dân ( CTTS Trưa 15-1)
Căn cước công dân gắn chíp điện tử sẽ được Công an tỉnh thực hiện từ ngày 01/01 đến 01/07/2021

"Chiến dịch” cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử lưu động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra từ ngày 01/01 đến 01/07/2021. Trong thời gian này, Công an tỉnh phấn đấu cấp tối thiểu trên 1 triệu thẻ căn cước cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện kế hoạch đề ra, đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị để thực hiện cấp Căn cước công dân theo quy định; tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện để tổ chức cấp Căn cước công dân; quá trình thực hiện cần chính xác, hạn chế sai sót, đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi và bảo mật thông tin cho công dân.

Cũng trong chương trình, Công an tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội năm 2020; theo đó, năm qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các chương trình công tác lớn theo tiến độ đề ra.

Nhân dịp này, công an tỉnh triển khai Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tổ chức ký cam kết không để tình trạng vi phạm về pháo diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 giữa Công an các huyện, thành phố, thị xã./.