Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành may mặc đạt 16%
Ngành may mặc hiện đang thu hút trên 21 nghìn lao động

Để đạt mục tiêu này, các giải pháp được ưu tiên tập trung là từng bước nâng cao năng lực sản xuất các cơ sở may công nghiệp hiện có; thu hút đầu tư liên hợp sợi, dệt và sản suất phụ kiện ngành may tại cụm công nghiệp Sơn cẩm 1; trung tâm đào tạo và thiết kế mẫu mốt thời trang tại các đô thị lớn như thành phố Thái Nguyên, Sông Công, thị xã Phổ Yên và thu hút từ 2 đến 3 nhà máy may ở qui mô vừa, chuyên làm hàng xuất khẩu tại các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai.

May mặc hiện là ngành thu hút lao động đứng thứ 2 trên địa bàn với trên 21 nghìn lao động, chiếm 13,11% lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp. Đây cũng là ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao của địa phương, với mức tăng bình quân 19,1% trong giai đoạn 2016-2020.