Phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt 12%
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021 tiếp tục là năm thành công trong điều hành chính sách tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, tín dụng tăng trưởng 14,42 %, vượt kế hoạch UBND tỉnh giao; Tỷ lệ nợ xấu thường xuyên duy trì ở mức dưới 1 %/ tổng dư nợ, thấp hơn so với bình quân chung của ngành ngân hàng. Các ngân hàng cũng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay cho gần 2.900 khách hàng; cho vay với lãi suất ưu đãi trên 44.600 tỷ đồng.

Năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai kịp thời chỉ đạo điều hành về chính sách tiền tệ, nhằm kiềm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt 12%; dư nợ tín dụng tăng trưởng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/tổng dư nợ.