Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 13, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong tháng 8/2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tăng 4% so với tháng trước, và tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,73% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu tháng 8/2022 đạt 2,52 tỷ USD, tính chung 8 tháng năm 2022, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 21,89 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, bằng 66,6% dự toán năm. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 67% so với số kế hoạch vốn được giao. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa đạt 49,3 nghìn ha; tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được duy trì. Hiện nay, toàn tỉnh có 79,6% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Bình có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì; công tác an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; tình hình dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung quan trọng như: Tờ trình quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Thảo luận về các nội dung này, đối với các nội dung liên quan đến các dự án, đề án đầu tư, đồ án quy hoạch, các đại biểu cho ý kiến vào quy trình thực hiện; đề nghị rà soát hiện trạng đất và xem xét tính phù hợp với các quy hoạch hiện có. Đối với đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn Nông thôn mới, đại diện các ngành, đơn vị liên quan làm rõ tiến độ phối hợp triển khai, báo cáo kết quả hỗ trợ của các Bộ, Ngành Trung ương; đồng thời khuyến nghị với địa phương một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án.

Chủ động dự báo tình hình để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Toàn cảnh Phiên họp thứ 13, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu tăng cường dự báo tình hình để tiếp tục chủ động chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; đồng thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH năm 2022, cũng như thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách phục hồi KT-XH sau đại dịch. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung hỗ trợ để Định Hóa hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới. Đối với các nội dung xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh thời gian tới, đồng chí giao các ngành chuyên môn chủ động tham mưu, xây dựng, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh theo quy định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước theo thẩm quyền.