Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ diễn tập năm 2022
Hội nghị gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho cán bộ, nhân viên tăng cường làm nhiệm vụ diễn tập năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị giao nhiệm vụ, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Với ý nghĩa của buổi diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lựa chọn các đồng chí cán bộ, nhân viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất, sức khỏe để tăng cường làm nhiệm vụ diễn tập. Đây là nhiệm vụ có nhiều khó khăn, vất vả những rất đáng tự hào, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của Quân đội nói chung đối với Đảng, đất nước và tôn vinh hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Đồng chí yêu cầu từng đồng chí cán bộ, nhân viên được được giao nhiệm vụ phải quyết tâm cao, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trước, trong và sau diễn tập./.