Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2022. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, các khu công nghiệp, các tuyến giao thông trọng điểm và những nơi có mật độ tham gia giao thông cao trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo của UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nhằm duy trì ổn định trật tự ATGT; chủ động đổi mới phương pháp, nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT tới mọi tầng lớp nhân dân có hiệu quả; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo đảm trật tự ATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự ATGT.