Dự thảo Đề án do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì thực hiện được chia làm 3 phần với nội dung chính về ý nghĩa và tầm quan trọng triển khai đề án; đánh giá thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Qua khảo sát và đánh giá tại từng địa phương đề án đã lựa chọn 6 sản phẩm nông sản chủ lực của và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển các sản phẩm chủ lực này trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung về các vấn đề như: Ứng dụng công nghệ cao, khoa học kĩ thuật vào sản xuất; Chú trọng khâu chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm; Giải pháp để nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Những ý kiến tại hội nghị sẽ được Hội Nông dân tỉnh tổng hợp để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung và chỉnh sửa nhằm hoàn thiện Đề án./.