Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch cộng đồng
Toàn cảnh buổi làm việc tại trụ sở UBND huyện Võ Nhai

Những năm gần đây huyện Võ Nhai đã bước đầu hình thành các vùng cây ăn quả tập trung và phát triển kinh tế đồi rừng khá mạnh. Người dân đã mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có tiềm năng cho giá trị kinh tế cao. Tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện hiện khoảng 1.500ha; Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,2%/năm trong 5 năm qua.

Về lĩnh vực du lịch, huyện Võ Nhai là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với nhiều hang động, sông suối có cảnh quan đẹp. Tuy nhiên, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã đóng góp ý kiến, đề ra một số giải pháp hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án của tỉnh để tranh thủ nguồn lực đầu tư; Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; rà soát và đánh giá những điểm du lịch tiềm năng trên địa bàn.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phối hợp, hướng dẫn huyện Võ Nhai trong việc định hướng, xác định các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng nông thôn mới.