Sáng 18/4, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

ong vo van thuong lam viec voi vien kiem sat nhan dan toi cao
Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đoàn kiểm tra; Kế hoạch kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc kiểm tra sẽ tập trung đánh giá để làm rõ những thuận lợi, khó khăn tác động đến công tác xây dựng Đảng mà trực tiếp là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong thời gian qua. Thứ hai là đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05, các kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời đánh giá để nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng bởi trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng có bước tiến rất quan trọng về nhận diện suy thoái. Trong đó, Đảng đã nhận diện 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng tự soi, tự sửa đối với những vấn đề này để khắc phục và chấn chỉnh.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ: “Tinh thần quan trọng nhất là làm sao phải đề cao tự kiểm tra, đề cao tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa, bởi vì khi nhận thức đầy đủ tinh thần của Nghị quyết hay những tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 gắn với điều kiện thực tế thì mới chỉ ra được những ưu điểm, hạn chế và các biện pháp khắc phục để nâng cao chất lượng trong thời gian sắp tới”.

Ông Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh, việc kiểm tra lần này đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là rất quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng của các cơ quan tư pháp.

“Chúng ta có đấu tranh được tiêu cực hay không, đấu tranh chống được tham nhũng hay không, phần lớn nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng và chất lượng của các cơ quan tư pháp. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên của ngành kiểm sát là rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta vừa đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tiêu cực và nâng cao chất lượng cải cách tư pháp trong tình hình mới”, ông Thưởng nhấn mạnh./.