Nông nghiệp, nông dân phải là thành tố quan trọng ổn định kinh tế - xã hội
27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đã được vinh danh.

Nhấn mạnh mặc dù định hướng phát triển trở thành tỉnh công nghiệp, song lĩnh vực nông nghiệp vẫn là ưu tiên được tỉnh Thái Nguyên quan tâm phát triển. Bởi theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phát triển một nền nông nghiệp vững mạnh không chỉ đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, mà còn ổn định và nâng cao đời sống cho nông dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn.

Trong định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, ngành nông nghiệp, hội nông dân các cấp phải có giải pháp cụ thể, chiến lược để đẩy mạnh sản xuất liên kết chuỗi, có như vậy cung cầu mới được đảm bảo, sản phẩm của người nông dân mới tìm được đầu ra một cách bền vững.

Thứ hai, hội nông dân phải là đầu mối để đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp, trong nhiều định hướng theo Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nông dân cần lựa chọn những mục tiêu cụ thể, trong đó chú trọng thương mại điện tử, làm sao để ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp của Thái Nguyên được đưa lên sàn giao dịch, có mã QR Code để truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Thứ 3, hội nông dân cần phối hợp với các ngành để tìm giải pháp căn cơ bảo vệ và phát triển thương hiệu nông sản của địa phương, nhất là sản phẩm trà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề như: xây dựng bộ tiêu chí, danh mục sản phẩm trà có sự bảo hộ của ngành chức năng và chính quyền; bảo vệ uy tín và niềm tin của người tiêu dùng.

Thứ 4, ngành nông nghiệp cần tiếp tục quan tâm tới bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp xanh, đạo đức người sản xuất - những yếu tố đảm bảo cho sự bền vững của nông nghiệp.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì thảo luận giữa ngành nông nghiệp, hội nông dân và các ngành chức năng để tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Đây đều là những sản phẩm gắn với thế mạnh địa phương, có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất.

Đây là năm thứ 4, tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình bình chọn, tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Đây là hoạt động cần thiết, giúp quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất nông nghiệp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.

Tại chương trình, 27 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đã được vinh danh.