Nông dân La Hiên làm theo lời Bác
Các hội viên nông dân xã La Hiên luôn tham gia tích cực phong trào phát triển kinh tế

Với 1.000 hội viên của 16 chi hội, hội nông dân La Hiên đã luôn chủ động xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc điểm nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất của cán bộ, hội viên nông dân trong xã.

Bà Chu Thị Quyên, Chi Hội trưởng Chi Hội Nông dân xóm Hiên Minh, xã La Hiên cho biết: “Phong trào phát triển kinh tế của hội viên chi hội xóm Hiên Minh rất tốt, người ta thi nhau làm giàu, cần cù, chịu khó.”

Cho biết thêm về nội dung này, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân xã La Hiên chia sẻ phương hướng thời gian tới, đó là: “ Phát huy những mặt mạnh mà Hội đã đạt được, khắc phục những hạn chế và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay và cách làm hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp cũng như xây dựng nông thôn mới.”

Nông dân La Hiên làm theo lời Bác
Nhiều mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng trên địa bàn xã

Những năm gần đây, từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã có nhiều gương gia đình nông dân vượt khó làm giàu, điều kiện kinh tế của các hộ nông dân trong xã ngày càng được cải thiện, nâng cao. Bên cạnh tư vấn, hỗ trợ nông dân sản xuất, Hội nông dân xã còn đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới như, hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường…

Ông Trần Đức Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã La Hiên cho biết: “Trong thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với từng chi hội, hội viên. Qua đó xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế, tích cực tham gia phong trào, đóng góp công, của, hiến đất làm đường.”

Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Hội Nông dân xã La Hiên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Từ đó đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng nông thôn ngày càng phát triển./.