Nông dân huyện Đại Từ tích cực sản xuất đầu năm
Vụ Xuân 2023, huyện Đại Từ phấn đấu gieo cấy trên 5.500 ha lúa

Ngay sau tết nguyên đán, bà con nông dân huyện Đại Từ đã tích cực xuống đồng sản xuất. Vụ Xuân 2023, huyện Đại Từ phấn đấu gieo cấy trên 5.500 ha lúa. Đến nay đã làm đất được 4.800ha; gieo trên 95 ha mạ; cấy trên 100ha lúa chủ yếu tập trung ở các xã Cù Vân, An Khánh, Ký Phú, Văn Yên. Ngoài tập, huyện tập trung chỉ đạo, mở rộng diện tích trồng những loại cây màu có hiệu quả; sử dụng giống cây rau màu có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao có thị trường tiêu thụ, ưu tiên loại rau màu có ưu thế có hợp đồng thu mua tiêu thụ.

Để triển khai kịp tiến độ, từ trước Tết Nguyên đán, các ngành chức năng đã tuyên truyền, vận động người dân bám sát thời vụ, sửa chữa các công trình thủy lợi để điều tiết nước tưới tiêu hợp lý phục vụ sản xuất. Huyện cũng đã cung ứng 9.000kg lúa giống J02; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất vụ xuân được 58 lớp cho gần 2.400 người; phát trên 3.600 tờ rơi…