Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự
Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Võ Nhai đi xác minh tại cơ sở

Năm 2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai tiếp nhận, xử lý trên 370 vụ việc, số có điều kiện phải thi hành chiếm trên 92%. Số tiền phải thi hành gần 10 tỷ đồng. Mặc dù số việc và tiền phải thực hiện không nhiều, tuy nhiên, với đặc thù địa bàn vùng cao, đường xá đi lại khó khăn, cùng với đó là lực lượng cán bộ, công chức, chấp hành viên ít, nên công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện còn gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Nhữ Thị Quyên, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Võ Nhai chia sẻ: "Từ trung tâm huyện Võ Nhai đến xã Sảng Mộc hơn 60km, còn đi vào xóm, bản nữa. Có những chuyến đi Chấp hành viên cả ngày chỉ xác minh được 1 vụ việc thôi. Thứ hai là trình độ dân trí của người dân không đồng đều cũng đã ảnh hưởng đến công tác giải quyết thi hành án trên địa bàn".

Từ 1/10/2021 đến 26/9/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã giải quyết xong 305 việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu của Cục thi hành án dân sự tỉnh giao 4,92%. Về tiền thi hành xong trên 3 tỷ đồng vượt trên 3,7 %, phân loại vụ việc chính xác 100%.

Bà Mai Thị Luyện, xóm Làng Đèn, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai nhận xét: "Chấp hành viên rất nhiệt tình, nếu không biết thì chỉ bảo đến nơi đến chốn và rất công tâm...".

Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự
Đến tháng 9/2022, Chi cục THADS huyện Võ Nhai đã giải quyết xong 305 việc có điều kiện thi hành, vượt chỉ tiêu của Cục thi hành án dân sự tỉnh giao 4,92%
Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự

Nhằm tập trung, triển khai linh hoạt việc sử dụng các phương án, giải pháp hợp lý, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vụ việc, ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực. Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành án đối với 100% bản án theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Võ Nhai cho biết: "Khi nhận bản án về, chúng tôi tiến hành thụ lý và sàng lọc. Tất cả các vụ án đã ra quyết định đều yêu cầu các Chấp hành viên đi xác minh và đôn đốc thi hành án, làm liên tục chứ không chỉ theo quy định của pháp luật là 6 tháng ".

Với việc triển khai có hiệu quả, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, công tác thi hành án dân sự đã góp phần quan trọng để huyện Võ Nhai phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.