Những người tận tụy đóng góp trong các phong trào thi đua
Gần 300 lượt người lao động, sản xuất trực tiếp nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 18 người được nhận khen thưởng cấp Nhà nước

Tận tụy với công việc, thấu hiểu những khó khăn và nguy hiểm có thể xảy ra trên công trường, anh Phạm Văn Tiến, công nhân vận hành máy thi công của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải đã có nhiều sáng kiến để hỗ trợ quá trình thi công, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị. Với những đóng góp tích cực đó, năm 2019, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Anh Phạm Văn Tiến, Công nhân Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải chia sẻ suy nghĩ: “Đối với người lao động trực tiếp trên công trường như chúng tôi mà được sự ghi nhận của công ty, của Đảng và Nhà nước là niềm tự hào và vinh dự to lớn. Đây là niềm cổ vũ lớn lao để chúng tôi tiếp tục cố gắng lao động, cống hiến trí tuệ, sức lực của mình vào sự phát triển của doanh nghiệp, qua đó đóng góp 1 phần nhỏ bé vào sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Với sự tham mưu tích cực của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã kiện toàn lại 5 khối thi đua và thành lập mới thêm 2 khối thi đua trong các doanh nghiệp, thu hút sự tham gia gần 90 doanh nghiệp. Cũng từ đây, các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp trên địa bàn đã ngày càng đi vào chiều sâu, công tác thi đua, khen thưởng hướng mạnh đến người lao động sản xuất, lao động trực tiếp. Minh chứng là 5 năm qua, đã có 18 lượt công nhân, người lao động trong khối được nhận khen thưởng cấp Nhà nước, gần 300 lượt người được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh cũng được ghi nhận kịp thời, xứng đáng.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG khẳng định: “Từ việc cải tiến công tác thi đua khen thưởng nên các doanh nghiệp cũng có định hướng cải thiện, đổi mới. Bản thân công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng có những công nhân mà được Chính phủ tặng bằng khen. Không những thế việc khích lệ công tác thi đua khen thưởng trong các doanh nghiệp cũng đã giúp cộng đồng doanh nghiệp có một đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đây là một cú hích cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và phát triển”.

Những người tận tụy đóng góp trong các phong trào thi đua
Thêm một doanh nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, tạo cú hích cho công tác thi đua-khen thưởng trong khối doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, phát triển

Cùng với các Khối thi đua trong Doanh nghiệp, với sự phối hợp và hướng dẫn tích cực của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng trong các cụm, khối thi đua khác cũng ngày càng đi vào nền nếp, với nhiều đổi mới trong cách thức khen thưởng, như: Khen thưởng các trường hợp đột xuất, tập thể nhỏ, người lao động sản xuất, công tác trực tiếp; phát hiện nhân tố mới thông qua kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều Quy chế thi đua – khen thưởng và các cơ chế chính sách khen thưởng đặc thù, góp phần quan trọng tạo khí thế thi đua sôi nổi cho mọi tầng lớp nhân dân.

Ông Dương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho rằng: “Việc ban hành quy định mới về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Thái nguyên là căn cứ hành lang pháp lý quan trọng để Hội nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới phong trào, tạo sức lan tỏa trong người nông dân”.

Công cuộc chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới về tư duy, nhận thức, cách thức, phương thức làm việc của các cơ quan công quyền, trong đó các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng. Bởi vậy, cùng với việc chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mỗi cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cũng đang đứng trước những đòi hỏi cụ thể, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phòng Nghiệp vụ 2, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Với vai trò là người làm công tác thi đua khen thưởng thì tôi và đồng nghiệp trong Ban sẽ tập trung vào đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa; Đồng thời cũng chủ động tham mưu xây dựng kho lưu trữ số về thi đua khen thưởng để phục vụ tra cứu, tìm kiếm và tổng hợp về thi đua khen thưởng để trao đổi công việc được nhanh chóng và thuận tiện hơn”.

Hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý; hàng nghìn tập thể, cá nhân được nhận các danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng; hàng chục nghìn tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong các phong trào thi đua yêu nước được vinh danh, khen thưởng. Cùng với đó, là sự phát triển và khẳng định vị thế của mảnh đất Thái Nguyên trong những năm qua. Tất cả là minh chứng sinh động cho thấy hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua yêu nước và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, qua đó tạo động lực lớn để Thái Nguyên sớm hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.