Những người lính thợ
Anh Trần Xuân Dũng đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh Trần Xuân Dũng là thợ cơ khí làm việc tại phân xưởng A2. Với đặc thù công việc cần sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối, thời gian vừa qua, anh Dũng đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao yếu tố an toàn trong lao động. Mới đây nhất là sáng kiến sửa via ống liều bằng hệ thống thuỷ lực của anh Dũng đã được áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Anh Trần Xuân Dũng, Phân xưởng A2, Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết: "Trước đây chúng tôi hay sửa video bằng mũi khoan rất mất thời gian và không hiệu quả, nên đã cải tiến bằng cách sử dụng khí nén, xilanh khí nén để thay thế sức người trong sản xuất để đạt hiệu quả tốt".

Những người lính thợ

Các sáng kiến của các cán bộ kỹ sư, công nhân trong nhà máy Z115 đều tập trung cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như phù hợp với thiết bị và năng lực công nghệ hiện có của đơn vị. Để động viên, khích lệ phong trào thi đua lao động giỏi, thời gian vừa qua, nhà máy Z115 đã có nhiều hình thức động viên, khen thưởng kịp thời.

Thiếu tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Quản đốc phân xưởng A2, Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết: "Lãnh đạo, chỉ huy quân sự đã về và quán triệt đến toàn thể các cán bộ công nhân viên phân xưởng về ý thức, trách nhiệm đảm bảo cảnh quan môi trường làm việc sạch sẽ. Áp dụng các ý tưởng sáng kiến và cải tiến kỹ thuật để đảm bảo chất lượng của sản phẩm".

Hàng năm, đơn vị có trên 200 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi khoảng 10 tỷ đồng/năm. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại nhà máy Z115 đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo việc làm cho hơn 900 người lao động với thu nhập bình quân đạt 15 triệu người/tháng.