nhung goc nhin kien truc do thi thai nguyen
Một góc khu vực trung tâm TP Thái Nguyên

Có 16 tham luận đã được gửi đến Hội thảo, bao gồm các tham luận mới và một số ý tưởng đã được trình bày trên báo chí mang tính tham khảo, xoay quanh hai trục chính là kiến trúc và quy hoạch. Các tham luận tập trung vào hai nhóm chủ đề: Bàn về các vấn đề cụ thể của kiến trúc đô thị Thái Nguyên (đê và đô thị, cầu qua sông Cầu, vỉa hè, hồ nước giải pháp cho đô thị bị ngập úng, điêu khắc đường phố…) và bàn về vấn đề mang tính vĩ mô trong kiến trúc - quy hoạch đô thị Thái Nguyên (cải tạo và phát triển không gian kiến trúc, cảnh quan; kiến trúc xanh trong phát triển đô thị, kiến trúc với di sản; xây dựng thành phố thông minh; tư duy tiếp cận trong sáng tác khi lập đồ án quy hoạch…).

Tỉnh Thái Nguyên hiện có 12 đô thị, gồm: 01 đô thị loại I (thành phố Thái Nguyên), 01 đô thị loại III (thành phố Sông Công); 01 đô thị loại IV (thị xã Phổ Yên), các đô thị còn lại đều là đô thị loại V. Các đô thị trong tỉnh đều đã được lập quy hoạch chung để quản lý. Một số đô thị đang được tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với định kỳ rà soát điều chỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, hiện nay, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, năng lực quản lý và phát triển đô thị tại các địa phương chưa đồng đều. Bởi vậy, hội thảo được tổ chức sẽ góp phần đưa ra nhiều giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và kiến trúc đô thị của tỉnh./.