nhung diem moi trong quy che tuyen sinh dai hoc 2020

Về cơ bản, Quy chế tuyển sinh vẫn giữ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 như đã công bố.

Tuy nhiên, Quy chế năm nay có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật để khắc phục những bất cập của quy chế tuyển sinh năm 2019./.