Xin chờ trong giây lát...

Nhịp cầu gắn kết hữu nghị Việt - Hàn

31/10/2020 19:10
Trong xu thế hội nhập quốc tế toàn diện hiện nay, mối quan hệ với Hàn Quốc là một trong những trọng tâm của công tác đối ngoại tỉnh Thái Nguyên. Với vai trò thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa các tổ chức, cá nhân với các đối tác Hàn Quốc, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Thái Nguyên đã trở thành cầu nối để phát triển quan hệ hữu nghị, tạo tiền đề hội nhập quốc tế địa phương hiệu quả và thiết thực.