Bộ CHQS tỉnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
Trao thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước, trong đợt này, tỉnh Thái Nguyên có 8 đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong Quân đội qua các thời kỳ được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 17 đồng chí đang công tác tại các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh được nhận Huy chương Quân kỳ Quyết thắng do đã có thành tích tham gia phục vụ trong quân đội liên tục từ 25 năm.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội ghi nhận những thành tích, cống hiến của đội ngũ cán bộ sĩ quan cấp cao trong quân đội và đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, 4 đồng chí nguyên là cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam”.