Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân phòng chống ma túy
Nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”.

Trong chương trình, hơn 330 học viên đã được Tuyên truyền về tác hại của ma tuý, các hành vi bị nghiêm cấm theo luật phòng chống ma tuý; tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện. Bên cạnh, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các học viên.

Đây là hoạt động thường niên của cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực giúp các học viên sớm từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng./.