Xin chờ trong giây lát...

Người cao tuổi góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

29/11/2020 21:33
Trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, người cao tuổi giữ vai trò hết sức quan trọng; tích cực góp phần cùng các thế hệ con cháu gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện đại.